Rente-op-rente berekenen met historische data

Gepubliceerd op

De rente-op-rente-formule is een manier om de waarde van een beleggingsportefuille te berekenen na een bepaalde tijd door het beginbedrag meermaals te vermenigvuldigen met een gemiddeld rendement.

Bijvoorbeeld; het historisch gemiddelde rendement van een investering is 5 % op jaarbasis. Als de waarde van de investering op het beginpunt € 1.000 bedraagt zijn die aandelen na tien jaar € 1.628,89 waard.

Een schatting als deze gaat er echter vanuit dat er elk jaar een rendement van 5 % gehaald wordt, en houdt geen rekening met waardeschommelingen op de beurs. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de komende vijf jaar een lager (of juist hoger) rendement opleveren dan gemiddeld, wat een effect heeft op het behaalde rendement, zelfs als de rente daarna naar het gemiddelde bijtrekt.

Historische data

Om rekening te houden met mogelijke schommelingen in de waarde van een investering kunnen we historische jaarlijkse rendementen gebruiken. Zo kunnen we een bredere schatting maken waar de waarde van de daadwerkelijke portefeuille waarschijnlijk in zal vallen.

Voor indexfondsaandelen zoals VUSA kunnen we bijvoorbeeld de waarde van de S&P500 index sinds 1871 raadplegen. We gebruiken hiervoor de data van Robert Shiller om zo de jaarlijkse rendementen van de S&P500 (in de vorm van een spreadsheet) te verkrijgen.

Het jaarlijks rendement van de S&P500 tussen 1871 en 2022
1871 9.46 %
1872 5.14 %
1873 -8.81 %
1874 -2.58 %
1875 -1.76 %
1876 -20.4 %
1877 -8.45 %
1878 10.15 %
1879 42.74 %
1880 21.14 %
1881 -4.36 %
1882 -1.86 %
1883 -10.84 %
1884 -18.15 %
1885 22.64 %
1886 7.31 %
1887 -4.84 %
1888 -1.32 %
1889 2.67 %
1890 -10.04 %
1891 13.84 %
1892 1.81 %
1893 -22.99 %
1894 -1.62 %
1895 0.47 %
1896 -1.17 %
1897 15.64 %
1898 24.59 %
1899 0.33 %
1900 15.9 %
1901 14.85 %
1902 4.19 %
1903 -21.04 %
1904 26.2 %
1905 17.08 %
1906 -3.14 %
1907 -28.35 %
1908 32.26 %
1909 11.26 %
1910 -8.04 %
1911 -1.62 %
1912 1.97 %
1913 -10.0 %
1914 -10.63 %
1915 24.73 %
1916 2.57 %
1917 -24.66 %
1918 8.88 %
1919 12.48 %
1920 -19.48 %
1921 2.67 %
1922 21.92 %
1923 -0.79 %
1924 19.82 %
1925 19.57 %
1926 5.93 %
1927 30.82 %
1928 41.81 %
1929 -12.67 %
1930 -26.39 %
1931 -48.06 %
1932 -14.58 %
1933 48.66 %
1934 -12.14 %
1935 48.6 %
1936 27.83 %
1937 -35.7 %
1938 10.52 %
1939 -1.6 %
1940 -14.23 %
1941 -15.36 %
1942 12.99 %
1943 17.44 %
1944 13.84 %
1945 33.58 %
1946 -15.59 %
1947 -2.5 %
1948 3.57 %
1949 9.9 %
1950 25.65 %
1951 14.05 %
1952 8.23 %
1953 -2.75 %
1954 39.83 %
1955 24.02 %
1956 2.9 %
1957 -9.49 %
1958 35.26 %
1959 4.33 %
1960 2.91 %
1961 15.66 %
1962 -5.81 %
1963 17.51 %
1964 12.65 %
1965 8.36 %
1966 -9.5 %
1967 12.54 %
1968 7.32 %
1969 -11.46 %
1970 3.52 %
1971 10.49 %
1972 14.62 %
1973 -18.83 %
1974 -24.5 %
1975 33.49 %
1976 7.16 %
1977 -13.05 %
1978 10.48 %
1979 11.22 %
1980 19.93 %
1981 -11.8 %
1982 23.02 %
1983 15.32 %
1984 3.13 %
1985 21.33 %
1986 27.04 %
1987 -5.29 %
1988 13.93 %
1989 19.12 %
1990 -4.26 %
1991 27.83 %
1992 4.6 %
1993 8.68 %
1994 -1.64 %
1995 32.06 %
1996 24.71 %
1997 25.73 %
1998 29.63 %
1999 14.16 %
2000 -6.31 %
2001 -14.63 %
2002 -21.43 %
2003 26.42 %
2004 4.32 %
2005 8.24 %
2006 11.37 %
2007 -3.19 %
2008 -37.22 %
2009 29.81 %
2010 14.15 %
2011 1.4 %
2012 13.83 %
2013 23.1 %
2014 11.29 %
2015 -5.4 %
2016 18.58 %
2017 22.62 %
2018 -6.54 %
2019 25.73 %
2020 15.73 %
2021 20.56 %

Om te berekenen hoeveel een portefeuille na een bepaalde periode (bijvoorbeeld 2012–2022) waard vermenigvuldigen we het beginbedrag (bijvoorbeeld € 1.000 met het rentepercentage van elk jaar in die reeks.

Door de rentepercentages eerst met elkaar te vermenigvuldigen berekenen we een enkel rentepercentage per periode. Voor de periode van 2012 tot 2022 is dat 251.68 %. In die periode werd € 1.000 geïnvesteerd in de S&P 500 dus € 3.516,75 waard!

Meerdere periodes

Om een simulatie te maken die inzicht geeft in historische rendementen gebruiken we het vermenigvuldigde rendement van meerdere jaarreeksen.

Om vast te stellen wat het minimale, gemiddelde en maximale historische rendement was voor een portefeuille van € 1.000 geinvesteerd in de S&P500, berekenen we alle rendementen van elke reeks van tien jaar tussen 1871 en 2022.

Het vermenigvuldigde rendement van elke reeks van tien jaar tussen 1871 en 2022
1871–1881 39.41 %
1872–1882 21.81 %
1873–1883 13.7 %
1874–1884 11.16 %
1875–1885 -6.61 %
1876–1886 16.59 %
1877–1887 57.18 %
1878–1888 63.38 %
1879–1889 46.37 %
1880–1890 5.28 %
1881–1891 -21.81 %
1882–1892 -6.93 %
1883–1893 -3.44 %
1884–1894 -16.6 %
1885–1895 0.24 %
1886–1896 -17.88 %
1887–1897 -24.37 %
1888–1898 -8.1 %
1889–1899 16.03 %
1890–1900 13.38 %
1891–1901 46.07 %
1892–1902 47.37 %
1893–1903 50.8 %
1894–1904 54.63 %
1895–1905 98.35 %
1896–1906 131.15 %
1897–1907 126.54 %
1898–1908 40.37 %
1899–1909 49.01 %
1900–1910 65.25 %
1901–1911 31.12 %
1902–1912 12.32 %
1903–1913 9.93 %
1904–1914 25.3 %
1905–1915 -11.27 %
1906–1916 -5.47 %
1907–1917 0.1 %
1908–1918 5.26 %
1909–1919 -13.36 %
1910–1920 -12.4 %
1911–1921 -23.3 %
1912–1922 -19.96 %
1913–1923 -4.3 %
1914–1924 5.5 %
1915–1925 41.44 %
1916–1926 35.58 %
1917–1927 40.02 %
1918–1928 143.13 %
1919–1929 216.69 %
1920–1930 145.87 %
1921–1931 124.75 %
1922–1932 13.7 %
1923–1933 -20.34 %
1924–1934 19.37 %
1925–1935 -12.48 %
1926–1936 8.77 %
1927–1937 31.27 %
1928–1938 -35.48 %
1929–1939 -49.72 %
1930–1940 -43.34 %
1931–1941 -33.98 %
1932–1942 7.59 %
1933–1943 42.31 %
1934–1944 12.43 %
1935–1945 45.68 %
1936–1946 30.96 %
1937–1947 -13.53 %
1938–1948 31.12 %
1939–1949 22.88 %
1940–1950 37.24 %
1941–1951 101.04 %
1942–1952 170.88 %
1943–1953 159.46 %
1944–1954 114.85 %
1945–1955 163.9 %
1946–1956 145.01 %
1947–1957 198.69 %
1948–1958 177.28 %
1949–1959 262.11 %
1950–1960 243.78 %
1951–1961 181.57 %
1952–1962 185.53 %
1953–1963 148.51 %
1954–1964 200.27 %
1955–1965 141.91 %
1956–1966 111.37 %
1957–1967 85.89 %
1958–1968 131.13 %
1959–1969 83.39 %
1960–1970 55.63 %
1961–1971 56.55 %
1962–1972 49.56 %
1963–1973 81.99 %
1964–1974 25.72 %
1965–1975 -15.75 %
1966–1976 3.79 %
1967–1977 22.91 %
1968–1978 -5.04 %
1969–1979 -2.25 %
1970–1980 22.8 %
1971–1981 42.26 %
1972–1982 13.55 %
1973–1983 21.88 %
1974–1984 73.13 %
1975–1985 136.49 %
1976–1986 114.95 %
1977–1987 154.82 %
1978–1988 177.56 %
1979–1989 186.23 %
1980–1990 206.56 %
1981–1991 144.73 %
1982–1992 254.71 %
1983–1993 201.61 %
1984–1994 184.25 %
1985–1995 171.12 %
1986–1996 195.11 %
1987–1997 189.69 %
1988–1998 284.57 %
1989–1999 337.55 %
1990–2000 319.33 %
1991–2001 310.34 %
1992–2002 174.04 %
1993–2003 105.83 %
1994–2004 139.44 %
1995–2005 153.93 %
1996–2006 108.12 %
1997–2007 85.87 %
1998–2008 43.12 %
1999–2009 -30.69 %
2000–2010 -21.18 %
2001–2011 -3.97 %
2002–2012 14.06 %
2003–2013 65.25 %
2004–2014 60.91 %
2005–2015 71.67 %
2006–2016 50.04 %
2007–2017 59.75 %
2008–2018 102.34 %
2009–2019 201.23 %
2010–2020 191.76 %
2011–2021 195.78 %
2012–2022 251.68 %

Uit deze lijst tien-jaar-rendementen halen we de slechtste (-49.72 % in 1929–1939) en de beste rendementen (337.55 % in 1989–1999). Ook vinden we de reeks 1893–1903 als de mediaan met een rendement van 50.8 %.

Een investering van € 1.000 werd in het beste historische geval € 4.375,51 waard na tien jaar, en € 502,82 in het slechtste scenario. De mediale eindwaarde was € 1.508,02 na tien jaar.