Beleggingsportfolio herbalanceren

Gepubliceerd op , laatst geüpdatet op

De doelverdeling van ons portfolio is 2 % cash, 88 % aandelen en 10 % crypto. De daadwerkelijke verdeling verschuift van dag tot dag, omdat de waarden van onze investeringen fluctueren, en omdat we inkomen ontvangen. Elke maand, op een vooraf gekozen dag, herbalanceren we ons beleggingsportfolio.

Wat is herbalanceren?

De doelverdeling van je portfolio is het plan waarin je bepaalt waarin je wilt investeren en hoeveel risico je wilt nemen. Omdat je holdings afzonderlijk van elkaar fluctueren in waarde kan het zijn dat de balans in je portfolio na een tijdje niet meer klopt met je doelverdeling. Herbalanceren is het periodiek verkopen en kopen van posities om de originele balans weer te herstellen.

Een vooraf bedachte verdeling hebben en investeringen periodiek herbalanceren heeft als voordeel dat je altijd weet waarin je wilt investeren op het moment dat het geld binnenkomt. Het meeste gaat simpelweg naar de categorie die vergeleken met de anderen achterblijft, om zo de balans te herstellen. Ook voorkomt dit dat je toch gaat proberen om de markt te timen.

Een voorbeeld

Stel, de waarde van een portfolio is € 100.0001. Door de bovenstaande verdeling aan te houden is er dus € 2.000 in cash, € 5.000 in crypto, en € 93.000 in aandelen.

Stel, er komt € 3.000 aan inkomen binnen op de bankrekening, er is dus nu € 5.000 in cash. Verder gebeurt er in dit voorbeeld niets (geen uitgaven en ook geen fluctuaties in de waarde van het portfolio).

Omdat er deze maand geld bijgeschreven is op de bankrekening is die gegroeid naar 4.85 % van het totale vermogen. Het totale vermogen is ook gestegen, dus de verhoudingen zijn nu 4.85 % cash, 4.85 % crypto, en 90.29 % aandelen. We zijn nu cash-heavy, want we zouden maar 2.00 % cash aan moeten houden (dat is € 2.060), dus we moeten € 2.940 verdelen over de andere categorieën.

Categorie Huidig Doel Verschil
Cash 4.85 %€ 5.000 2.00 %€ 2.060 € -2.940
Bitcoin 2.43 %€ 2.500 5.00 %€ 5.150 € 2.650
Ethereum 2.43 %€ 2.500 5.00 %€ 5.150 € 2.650
VUSA 60.19 %€ 62.000 58.67 %€ 60.427 € -1.573
VWRL 30.10 %€ 31.000 29.33 %€ 30.213 € -787
Totaal 100.00%€ 103.000 100.00%€ 103.000 € 0

Door het verschil te berekenen tussen de huidige verdeling en de doelverdeling weten we waar het geld naartoe moet. In dit geval investeren we € -1.573 in VUSA, € -787 in VWRL, en € 2.650 in Bitcoin en Ethereum2.

Buy low, sell high

Het doel van een verdeling zoals deze is dat het makkelijk word om te bepalen waar we in investeren. Een bijkomend voordeel is dat we zo altijd inleggen in een categorie die achterloopt. Als de cryptomarkt bijvoorbeeld onderuit gaat, daalt het daadwerkelijk percentage onder het doelpercentage, dus leggen we daar meer in om het verschil goed te maken.

Dat werkt ook zo met cash. Als onze investeringen minder waard worden, verlaagt ook het bedrag wat we in cash aan moeten houden, dus dat investeren we dan in de andere categorieën. Andersom—als onze investeringen meer waard worden—houden we wat meer cash aan.

Nog een voorbeeld; we nemen hetzelfde portfolio van € 100.000 van hierboven. In deze hypothetische maand is er weer een inkomen van € 3.000, maar de waarde van VUSA is 20 % gekelderd (de rest blijft gelijk). In plaats van € 62.000 zijn die aandelen nog maar € 49.600 waard (een verlies van € 12.400). Het totale vermogen is dus € 90.600.

Categorie Huidig Doel Verschil
Cash 5.52 %€ 5.000 2.00 %€ 1.812 € -3.188
Bitcoin 2.76 %€ 2.500 5.00 %€ 4.530 € 2.030
Ethereum 2.76 %€ 2.500 5.00 %€ 4.530 € 2.030
VUSA 54.75 %€ 49.600 58.67 %€ 53.152 € 3.552
VWRL 34.22 %€ 31.000 29.33 %€ 26.576 € -4.424
Totaal 100.00%€ 90.600 100.00%€ 90.600 € 0

In dit geval nemen we € 3.188 aan cash om in te leggen. Dat is meer dan het maandelijkse inkomen van € 3.000, omdat we een deel van onze cash reserve inleggen. Dat komt omdat de 2.00 % cash die we aanhouden minder is geworden (€ 1.812 in plaats van € 2.060 in het vorige voorbeeld) door de VUSA crash.

Ook verkopen we hier aandelen VWRL en ETH en BTC, omdat die posities naar verhouding te hoog zijn. Zo kopen we altijd meer als onze investeringen minder waard worden (en dus goedkoper zijn), en minder als ze duurder zijn.